Rólunk

Talajtani Hírmondó

Subscription received!

Please check your email to confirm your newsletter subscription.

A Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi Régió legnagyobb kutatási és innovációs intézménye, hagyományosan erős ipari kapcsolatrendszerrel, melyek jelentős része a megváltozott gazdasági feltételek között is meghatározó maradt, miközben számos új irányban is jelentős kapcsolat rendszert épített ki. Itt mindenképpen megemlítendő a geoinformatika és talajtan, talajtérképezés, illetve a távérzékelési, domborzatmodellezési eszköztár precíziós gazdálkodást segítő mezőgazdasági alkalmazásainak kidolgozása, fejlesztése. Egyik meghatározó ipari partnere a KITE, akivel a precíziós öntözés zónatérképezésében hosszú távra szóló együttműködés jött létre és működik.  

Dobos Endre
egyetemi docens
intézeti tanszékvezető

Kovács Károly
okleveles geográfus
talajvédelmi szakértő

Vadnai Péter
okleveles geográfus

Mészárosné Póss Anett
okleveles növényorvos
szakfordító

Juhász István
“Nils”
okleveles geográfus

Daniel Kibirige
PhD hallgató

Pecsmány Péter
PhD hallgató

Molnár Ferenc
PhD hallgató

Mohamed Rajhi
PhD hallgató

Seres Anna
geográfus PhD

Gyurcsikné Bertóti Diána
okleveles geográfus

Dobos András
geográfus BSc

Pinezits Bálint
geográfus MSc hallgató

Az ipari együttműködés, K+F projektek erősítésére létrejött az egyetemen a FIEK, A Felsőoktatási Ipar Együttműködési Központ. A Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, „Innovatív Tudásváros” címet viselő intézményfejlesztési tervében (IFT) általános célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, továbbá hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését; kiemelt szerepet szánva mindezekben a KFI tevékenységnek.   A K+F munkákat tovább segíti és erősíti a az Alapítványi Egyetemi formára való áttérés Július 1-től, aminek keretében erős talajtani és hidrológiai, távérzékelési , geoinformatikai fejlesztési, eszközbeszerzési program indul el, ami tovább növeli az egyetem piaci versenyképességét. A projekt keretein belül kitüntetett szerepe van a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Innovációs Központ Fenntartható vízgazdálkodás és talajhasználat kompetencia központjának , mint kiválósági szakterület fejlesztésének is.   A megvalósításban a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, illetve annak két intézete, az 1993-ban alakult Földrajz-Geoinformatika Intézet és a Környezetgazdálkodási Intézet vesz részt. A Földrajz-Geoinformatika Intézet egyedüliként ötvözi a természet és társadalomtudományok, illetve az ezt térben vizsgáló geoinformatikai alkalmazások és eszközök körét. Vezető intézete a geográfus, geoinformatikus képzésnek a BSc-től a PhD képzésig. Kiemelt jelentőségű kutatási területei a térinformatika és távérzékelés, talajtan, tájhasználat, geomorfológia, illetve a rurális területek gazdasági, társadalmi viszonyainak komplex vizsgálata, modellezése. Számos nemzetközi pályázat vezető, illetve munkacsoport vezető szervezeteként részt vett az FP 5-6-7-es programokban, INTERREG és Visegrád 4-es pályázatokban, illetve jelenleg a H2020-as konzorciumok tagja. K+F tevékenységének főbb irányai a domborzatmodellezésen és a távérzékelésen alapuló tájhasználati, talaj- és vízgazdálkodási, illetve tájpotenciál vizsgálati témakörök és a klímaváltozással kapcsolatos szcenárió elemzési munkák. Projektjeink számos nemzetközi elismerésben részesültek, az e-SOTER ben kidolgozott térképezési módszertan a FAO-ben standard módszerként fogadták el, a Floodlog a HU-SK Interreg projektek Best Parctice projektjei közé választódott, a GROW H2020-as projekt pedig a az Európai Unió Környezetvédelmi Minisztériumának, a Közös Kutatóközpontnak és az Európai Talajhasználók Egyesületének Land and Soil Management díját kapta meg. Jelenleg is fut egy GINOP pályázat, melynek célja az optimális talajnedvesség gazdálkodást befolyásoló, gátló tényezők feltárása, illetve a talajhasználati optimalizálását segítő monitoring gyakorlat kidolgozása.