Szolgáltatásaink

Talajtérképezés

A talajaink nagyon nagy térbeli változatosságot mutatnak, amikre a talajművelésnek és a talajhasználatnak is válaszolnia kell. Nincs precíziós művelés talajtérkép nélkül! A talaj és a mikrodomborzat határozza meg a termőképességet, az agrotechnikai lehetőségeket, és a magyarázza meg a termesztett növény táblán belüli változatosságát. A geoinformatika nagyon sok eszközzel és információval segít.

VERIS, EM 38, haszontérképek stb. nagyon jó adatok, de ezek elsősorban a talajnedvességre, és az ezt meghatározó agyagtartalomra, kolloidtartalomra stb. utalnak. Teljesen más képet ad egy eső után vagy száraz időszakban, vagy az eső óta eltelt idő függvényében. Ezek nem talajtérképet, hanem az aktuális pillanatra érvényes talajnedvesség térképek.

NDVI – nagyon hasznos adat, de csak egy pillanatfelvétel, amit nem lehet – és különösen nem is szabad kiátlagolni, mert az évjárathatás összemossa a valós különbségeket. Elmondja az adott pillanatban a táblán belüli biomassza eloszlását. De tudjuk, hogy ez csak egy pillanatfelvétel, az aratásnál teljesen más helyzet is kialakulhat, és gyakran ki is alakul. A magyarázó tényezőket, amik miatt ez a helyzet kialakult, azokat nem mondja el, azokat nem ismerjük.

Ha ismerjük a talajainkat, azok térbeli kiterjedését, akkor ezek az adatok már értelmezhetők és meghatározzák az optimális válaszainkat.

Precíziós művelést támogató, megalapozó talajtérképek készítése

Precíziós gazdálkodás csak a talajtani és a domborzati tulajdonságok okszerű értelmezésén keresztül valósulhat meg. A piacon jelenleg található adatok – hozamtérképek, vegetációs indexek, talajok vezetőképességéből származtatott talajnedvesség térképek – csak a pillanatnyi állapotot tükrözik, de a heterogenitás okait és a beavatkozási módot nem feltétlenül képesek magyarázni. Számos példa mutatja, hogy a talajaink valós ismerete nélkül a legnagyobb tudású eszközök sem hasznosulnak megfelelőképpen.

Talajtani és domborzati jellemzők feltárásának lépései:

  1. Táblatörténet korábbi évek légifotói és műholdképei elemzésével
  2. RTK alapú, nagy pontosságú domborzatmodellek készítése és értelmezése
  3. A tábla vízgazdálkodásának jellemzésére
  4. Talajszelvények feltárása, talajfizikai és talajkémiai vizsgálatok
  5. Általános célú talajtulajdonság-térképek készítése
  6. Precíziós gazdálkodást segítő, talajtani-domborzati alapú térképek, adatbázisok, művelési zóna térképek készítése

Kérjen árajánlatot!

Küldjön emailt az ecodobos@uni-miskolc.hu címre, ami a következő adatokat tartalmazza:
-nevét
-telefonszámát (amennyiben visszahívást kér)
-megye
-művelt területhez legközelebbi település
-művel terület nagysága
-van-e 3 évesnél régebbi talaj-analitikai vizsgálat?
-lehetőség szerint: táblaazonosító, kmz vagy shp fájl
-egyéb

Referenciáink, részletesen feltérképezett tábláink


Talajtani szaktanácsadás

A legnépszerűbbek  a terepi, szelvényben történt beszélgetések…

Örömmel vállalunk bármilyen talajtani, geoinformatikai kérdéskörben történő szaktanácsadást, kutatási felkérést, elméleti és alkalmazott témakörökben, illetve a gazdák részéről felmerült kérdések megválaszolását. Gyakori kérés a napi konzultáció, amikor a gazdával együtt terepen végigjárjuk a számára kérdéses helyeket, ahol szelvényt ásva megbeszéljük a tábla talajtani adottságait, a talajhibákat, veszélyek és erősségeket, amikre építhet, amikkel számolnia kell a tudatos, okos talajművelés érdekében. Azt nem akarjuk és tudjuk megmondani, hogy mi lenne a legjövedelmezőbb megoldás, milyen agrotechnikát válasszon, mert azt úgyis a gazda lehetőségei, gépesítettsége határozza meg. De azt igen, hogy a talaj milyen problémákkal küszködik, mit kell megoldani és milyen megközelítésben. Mi talajtant szeretnénk tanítani a gazdálkodónak, megtanítani a saját talajait, ami alapján megalapozott döntéseket tud hozni az agrotechnikai elemek kiválasztásában.


Továbbképzés, oktatás

 Csapatunk nagy tapasztalattal rendelkezik terepi talajtani bemutatók továbbképzések megtartásában , levezénylésében. Részt vettünk a Bábolnai Gazdanapokon talajszelvény leírással, szerveztünk precíziós talajtérképezési továbbképzést a szakértők és kutatók részére, szerveztünk középiskolások részére szakmai táborokat (Extrém Talajtani Tábor), és részt vettünk számos szakmai rendezvényen, mint talajtani, precíziós talajhasználati, talajvédelmi előadó (KITE, NAK, kredites továbbképzések, szántóföldi bemutatók). Hasonló rendezvényeken terepi bemutatókkal, előadásokkal, képzésekkel tudjuk közös ügyünket és a talajvédelmet segíteni.


Precíziós talajtérképezési szakmérnök
és szakember szakirányú továbbképzési szak

AKKREDITÁCIÓ FOLYAMATBAN
Várható indítás: 2021. ősz

1.      A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév

2.      A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

3.      A képzés célja:

A precíziós mezőgazdaság egyre nagyobb mértékben támaszkodik a geoinformatikai eszközökre a helyspecifikus termelési technológiák kidolgozásánál. A műholdfelvételek, vegetációs indexek, illetve a növényállomány változatosságát befolyásoló tényezők térbeliségének ismerete elengedhetetlen eszköze a hatékony gazdálkodásnak, melynek egyik alapvető eleme a talajtani adottságok táblaszintű ismerete, értelmezése. A terepi talajtérképezés számos természetföldrajzhoz kötődő témakör együttes ismeretét igényli, geomorfológiai, geológiai, növénytani, növénytermesztési és felszínfejlődési ismeretek nélkül nem lehetséges. A terepi térképezés pontosságát, hatékonyságát jelentősen javítja a digitális talajtérképezési módszertan alkalmazása. A hagyományos agrárképzésben ezen területeket jelentős része nem jelenik meg. A precíziós talajtérképezési képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a talajtani, természetföldrajzi, geomorfológiai összefüggések felismerésére, a talajtulajdonságok térképezésére, illetve a geoinformatikai módszerek és adatok és a modern terepi adatgyűjtési eszközök adatainak integrálására, talajtani értelmezésére, precíziós menedzsment zónatérképek szerkesztésére.